Đăng ký | Đăng nhập | Tài khoản | Giỏ hàng: 0 sản phẩm
Báo giá tủ tài liệu Fami

Báo giá tủ tài liệu Fami

Nội thất Fami
Mã hàng:BG-TTLFAMI
Giá:Liên hệ

Mua Báo giá tủ tài liệu Fami

Thông tin sản phẩm

STT Sản phẩm Mã sản phẩm Kích thước Mô tả chi tiết Đơn giá Ghi chú
Rộng Sâu Cao
1 Tủ tài liệu SM8050H 800 420 1989 - Tủ 5 ngăn 4 đợt.
- Đình tủ dán chão PVC.
- Bề mặt dán Vinyl Hàn Quốc.
- Không cánh
1,444,909
2 Tủ tài liệu SM8150H 800 420 1989 - Tủ 5 ngăn 4 đợt.
- Đình tủ dán chão PVC.
- Cánh lửng phía dưới (2 ngăn) phủ Melamine cao cấp chống cháy, chống trầy xước, chống thấm nước.
- Hồi hậu bàn phủ Vinyl Hàn Quốc
1,922,727
3 Tủ tài liệu SM8650H 800 420 1989 - Tủ cánh kính 5 ngăn, 4 đợt.
- Phần trên 3 ngăn không có cánh, tủ  phần dưới chia làm 2 ngăn có cánh kính                                                    
- Đình tủ dán chão PVC
- Hồi hậu phủ vinyl Hàn Quốc
2,028,273 Hàng đặt
4 Tủ tài liệu SM8250H 800 420 1989 - Tủ 5 ngăn 4 đợt.
- Đình tủ dán chão PVC.
- Hai tầng cánh (dưới 2 ngăn, trên 3 ngăn)  phủ Melamine cao cấp chống cháy, chống trầy xước, chống thấm nước.
- Hồi, hậu phủ vinyl Hàn Quốc.
2,506,909
5 Tủ tài liệu SM8350H 800 420 1989
- Tủ 5 ngăn 4 đợt.
- Đình tủ dán chão PVC.
- Hồi hậu phủ Vinyl Hàn Quốc.
- Hai tầng cánh (dưới 2 ngăn, trên 3 ngăn cánh kính) phủ Melamine cao cấp chống cháy, chống trầy xước, chống thấm nước.
2,612,455
6 Tủ tài liệu SM8750H 800 420 1989 2,718,000 Hàng đặt
7 Tủ tài liệu SM8230H L(R)
(trái, phải)
500 420 1989 - Tủ 3 ngăn 2 đợt.
- Đình tủ dán chão PVC.
- Hồi hậu phủ Vinyl Hàn Quốc.
- Tủ trên có suốt treo áo. Bề mặt phủ Melamine cao cấp chống cháy, chống trầy xước, chống thấm nước.
1,571,727
8 Tủ góc SM8050R 420 420 1989 - Tủ góc 5 ngăn 4 đợt. Được dùng để đi kèm với các tủ cao. Tiết kiệm diện tích.
- Chất liệu vinyl.
1,052,182 Hàng đặt
9 Tủ tài liệu SM8140H 1800 450 2023 - Tủ 2 phần trên và dưới.
- Tủ phần trên 2 khoang 2 bên, mỗi bên 3 ngăn, cánh mở, có khóa.
- Phần dưới ở 2 bên mỗi bên có 3 ngăn kéo. Giữa là tủ cánh mở.
- Đình tủ dán chão PVC.
- Bề mặt cánh phủ Melamine cao cấp chống cháy, chống trầy xước, chống thấm
5,925,273
10 Tủ tài liệu SM8130H 1800 420 1168 - Tủ phần trên 2 khoang 2 bên, mỗi bên 3 ngăn, cánh mở, có khóa.
- Khoang giữa không cánh 3 ngăn để tài liệu.
- Đình tủ dán chão PVC.
- Bề mặt cánh phủ Melamine cao cấp chống cháy, chống trầy xước, chống thấm nước.
- Hồi hậu bàn phủ Vinyl Hàn Quốc
2,686,909
11 Tủ tài liệu SM8120H 1800 450 854 - Tủ phần dưới 2 khoang đầu mỗi khoang có 3 ngăn kéo.
- Khoang giữa 3 ngăn 02 cánh mở, có khóa.
- Bề mặt cánh và đình tủ phủ Melamine cao cấp chống cháy, chống trầy xước, chống thấm nước.
- Hồi hậu bàn phủ Vinyl Hàn Quốc
3,239,182
12 Tủ tài liệu SM8550H 1200 420 1989 - Tủ 3 buồng
- Phần trên 3 ngăn, 02 cánh kính mở và 01 cánh mở gỗ có kèm suốt treo áo, có khóa.
- Phần dưới 2 ngăn, 03 cánh mở gỗ, có khóa.
- Bề mặt phủ Melamine cao cấp chống cháy, chống trầy xước, chống thấm nước.
- Hồi hậu bàn phủ Vinyl Hàn Quốc
- Đìn
3,745,636
13 Tủ tài liệu SM8450H 1200 420 1989 - Tủ 3 buồng
- Phần trên 3 ngăn, 3 cánh kính mở, có khóa
- Phần dưới 2 ngăn, 2 cánh mở gỗ, có khóa. Bên phải có 4 ngăn kéo, ray bi.
- Bề mặt  phủ Melamine cao cấp chống cháy, chống trầy xước, chống thấm nước.
- Hồi hậu bàn phủ Vinyl Hàn Quốc
- Đình dán c
3,842,182
14 Tủ tài liệu SM9440H 800 420 1620 - Tủ cánh kính 4 ngăn, 3 đợt. Chia thành 2 tầng cánh kính. Mỗi tầng gồm 2 ngăn, 1đợt. Có khoá.
'- Bề mặt phủ Melamine cao cấp chống cháy, chống trầy xước, chống thấm nước.
- Đình tủ forming.
- Hồi, hậu phủ vinyl Hàn Quốc.
2,612,455 Hàng đặt
15 Tủ tài liệu SM7030FH 800 420 1224 - Tủ 3 ngăn 2 đợt.
- Đình tủ uốn cong (forming).  Đình tủ phủ Melamine cao cấp chống cháy, chống trầy xước, chống thấm nước.
- Hồi hậu tủ phủ Vinyl Hàn Quốc
- Không cánh
1,013,727
16 Tủ tài liệu SM7130FH 800 420 1224 - Tủ 3 ngăn 2 đợt.
- Đình tủ uốn cong (forming), Cánh lửng phía dưới (2 ngăn) 02 cánh mở có khóa, bề mặt phủ Melamine cao cấp chống cháy, chống trầy xước, chống thấm nước.
- Hồi hậu tủ phủ Vinyl Hàn Quốc
1,491,545
17 Tủ tài liệu SM7230FH 800 420 1224 - Tủ 3 ngăn 2 đợt.
- Đình tủ uốn cong (forming), 02 cánh mở có khóa, bề mặt phủ Melamine cao cấp chống cháy, chống trầy xước, chống thấm nước.
- Hồi hậu tủ phủ Vinyl Hàn Quốc
1,597,909
18 Tủ tài liệu SM7430H 800 420 1224 - Tủ cánh kính 3 ngăn, 2 đợt, có khóa
- Đình tủ forming.
- Bề mặt Melamine cao cấp chống cháy, chống trầy xước, chống thấm nước.
- Hồi hậu tủ phủ vinyl Hàn Quốc.
1,703,455
19 Tủ tài liệu SM7530H 800 420 1224 - Tủ cánh lùa 3 ngăn 2 đợt. Có khoá.  Sử dụng ray trượt êm. Rất tiện kiệm diện tích và hiện đại.
- Bề mặt phủ Melamine cao cấp chống cháy, chống trầy xước, chống thấm nước.
- Hồi hậu tủ phủ Vinyl Hàn Quốc
1,621,636 Hàng đặt
20 Tủ tài liệu SM6020FH 800 420 854 - Tủ 2 ngăn 1 đợt.
- Đình tủ uốn cong (forming).  Đình tủ phủ Melamine cao cấp chống cháy, chống trầy xước, chống thấm nước.
- Không cánh
- Hồi hậu phủ vinyl Hàn Quốc
840,273
21 Tủ tài liệu SM6120FH 800 420 854 - Tủ 2 ngăn 1 đợt.
- Đình tủ uốn cong (forming), Cánh lửng phía dưới (1 ngăn) 02 cánh mở có khóa, bề mặt phủ Melamine cao cấp chống cháy, chống trầy xước, chống thấm nước.
- Hồi hậu phủ vinyl Hàn Quốc
975,273
22 Tủ tài liệu SM6220FH 800 420 854 - Tủ 2 ngăn 1 đợt.
- Đình tủ uốn cong (forming), 02 cánh mở có khóa, bề mặt phủ Melamine cao cấp chống cháy, chống trầy xước, chống thấm nước.
- Hồi hậu phủ vinyl Hàn Quốc
1,318,091
23 Tủ tài liệu SM6420H 800 420 854 - Tủ cánh kính thấp, 1 buồng  2 ngăn.
- Đình tủ forming.
- Bề mặt phủ Melamine cao cấp chống cháy, chống trầy xước, chống thấm nước.
- Hồi hậu phủ vinyl Hàn Quốc
1,423,636 Hàng đặt
24 Tủ tài liệu SM6520H 800 420 854 - Tủ cánh lùa 2 ngăn 1 đợt. Sử dụng ray trượt êm. Có khoá. Rất tiết kiệm diện tích.
- Bề mặt phủ Melamine cao cấp chống cháy, chống trầy xước, chống thấm nước.
- Hồi hậu phủ vinyl Hàn Quốc
1,351,636 Hàng đặt
25 Tủ tài liệu SM6240H 1200 450 904 - Tủ gồm 4 ngăn kéo bên phải và 1 khoang 2 cánh mở bên trái.
- Bề mặt phủ Melamine cao cấp chống cháy, chống trầy xước, chống thấm nước.
- Hồi hậu phủ vinyl Hàn Quốc.
2,172,273 Hàng đặt
26 Tủ tài liệu TP1200H 1200 450 676 - Tủ cánh lùa. Là tủ kết hợp giữa phần ngăn kéo 3 ngăn tiện ích với phần tủ 2 ngăn. Thích hợp để nhiều loại tài liệu.
Bề mặt sản phẩm phủ Melamine cao cấp chống cháy, chống xước, chống thấm nước.
- Hồi hậu phủ vinyl Hàn Quốc.
2,336,727 Hàng đặt
27 Tủ tài liệu SM1200HR 1200 420 854 - Tủ 4 ngăn 2 đợt không cánh
- Đình tủ uốn forming
- Đình tủ phủ Melamine cao cấp chống cháy chống xước, chống thấm nước
- Hồi hậu phủ vinyl Hàn Quốc
- Tủ vế phải
1,314,000 Hàng đặt
28 Tủ tài liệu SM1200HL 1200 420 854 - Tủ 4 ngăn 2 đợt không cánh
- Đình tủ uốn forming
- Đình tủ  phủ Melamine cao cấp chống cháy chống xước, chống thấm nước
- Hồi hậu phủ vinyl Hàn Quốc
- Tủ vế trái
1,314,000 Hàng đặt
29 Tủ tài liệu SM1210HR 1200 420 854 - Tủ 4 ngăn 2 đợt. 2 ngăn trên không cánh, 2 ngăn dưới có cánh
- Đình tủ uốn forming
- 03 cánh mở có khóa
- Bề mặt phủ Melamine cao cấp chống cháy chống xước, chống thấm nước
- Tủ vế phải
- Hồi hậu phủ Vinyl Hàn Quốc
1,754,100 Hàng đặt
30 Tủ tài liệu SM1210HL 1200 420 854 - Tủ 4 ngăn 2 đợt. 2 ngăn trên không cánh, 2 ngăn dưới có cánh
- Đình tủ uốn forming
- 03 cánh mở có khóa
- Bề mặt phủ Melamine cao cấp chống cháy chống xước, chống thấm nước
- Tủ vế trái
- Hồi hậu phủ vinyl Hàn Quốc
1,754,100 Hàng đặt
31 Tủ tài liệu SM1220HR 1200 420 854 - Tủ 4 ngăn 2 đợt có cánh kín
- Đình tủ uốn forming
- 03 cánh mở có khóa
- Bề mặt phủ Melamine cao cấp chống cháy chống xước, chống thấm nước
- Tủ vế phải
- Hồi hậu phủ vinyl Hàn Quốc
2,030,727 Hàng đặt
32 Tủ tài liệu SM1220HL 1200 420 854 - Tủ 4 ngăn 2 đợt có cánh
- Đình tủ uốn forming
- 03 cánh mở có khóa
- Bề mặt phủ Melamine cao cấp chống cháy chống xước, chống thấm nước
- Tủ vế trái
- Hồi hậu phủ vinyl Hàn Quốc
2,030,727 Hàng đặt
33 Kệ để máy in, máy fax P600H 600 400 750 - Kệ máy in phủ Melamine Hàn Quốc cao cấp chống cháy, chống trầy xước, chống thấm nước.
- Kệ có 1 ngăn kéo để giấy in, có khay trượt kiểu bàn phím để đỡ giấy làm tăng tính chuyên nghiệp cho văn phòng.
- Hồi hậu phủ vinyl Hàn Quốc
1,390,909 Hàng đặt
34 Tủ tài liệu treo SM3110H 800 420 412 - Tủ treo dùng để treo tường hoặc treo trên vách ngăn.
- Tủ cánh kín, mở 2 bên, đình tủ dán chão PVC.
- Bề mặt phủ Melamine cao cấp chống cháy, chống trầy xước, chống thấm nước.
- Chưa bao gồm phụ kiện treo tường
- Hồi hậu phủ vinyl Hàn Quốc
792,000 Hàng đặt
35 Tủ tài liệu treo SM3210H 800 420 412 - Tủ treo dùng để treo tường hoặc treo trên vách ngăn.
- Tủ cánh kín lật , sử dụng pitong chống.
- Đình tủ dán chão PVC.
- Bề mặt phủ Melamine cao cấp chống cháy, chống trầy xước, chống thấm nước.
- Chưa có phụ kiện treo tường
- Hồi hậu phủ vinyl Hàn Quố
792,000 Hàng đặt
36 Tủ tài liệu treo SM3310H 800 420 412 - Tủ treo dùng để treo tường hoặc treo trên vách ngăn.
- Tủ cánh kính, mở 2 bên, đình tủ dán chão PVC.
- Bề mặt phủ Melamine cao cấp chống cháy, chống trầy xước, chống thấm nước.
- Chưa có phụ kiện treo tường
- Hồi hậu phủ vinyl Hàn Quốc
888,545 Hàng đặt
37 Tủ tài liệu treo SM3410H 800 420 412 - Tủ treo dùng để treo tường hoặc treo trên vách ngăn.
- Tủ cánh kính lật trên, sử dụng pitong chống.
- Đình tủ dán chão PVC.
- Bề mặt phủ Melamine cao cấp chống cháy, chống trầy xước, chống thấm nước.
- Chưa có phụ kiện treo tường
- Hồi hậu phủ vinyl Hà
888,545 Hàng đặt

Đặc tính kỹ thuật

Chất liệu : N/A
Nhà sản xuất : N/A
Loại hàng : N/A
Kích thước : N/A
Tình trạng : N/A

Sản phẩm liên quan

Thông tin chung
Giới thiệu chung
Quan điểm kinh doanh
Cơ hội nghề nghiệp
Các địa chỉ Giao dịch
Tài khoản
Tài khoản
Đăng ký
Đăng nhập
Hướng dẫn sử dụng
Hỗ trợ mua hàng
Đặc điểm nhận biết sản phẩm
Bảng màu sản phẩm
Hướng dẫn mua hàng trực tuyến
Trợ giúp thông tin tài khoản
Các hình thức thanh toán
Chính sách chung
Chính sách vận chuyển
Chính sách bảo trì, bảo hành
Chính sách đổi trả hàng
Dùng thử sản phẩm?
Bảng báo giá
Địa chỉ chi nhánh
24LôB1 Khu đô thị Đại Kim-Đinh Công , Hoàng Mai Hà Nội
® Thiet ke web: VAVIETNAM.COM
Dự án: 0983.71.8088 - Bán lẻ: 090.222.99.62